UVOD

Poštovane koleginice i kolege,
 
Sa posebnom zadovoljstvom , Vas pozivamo  da učestvujete  na VII Srednjoevropskom  Kongresu o hipertenziji i IV Kongresu Udruženja za hipertenziju Srbije , koji će se održati u Beogradu ,Crowne Plaza Hotel , od 20. do 23. Marta 2014 .

Kongres  je nastavak vrlo uspešnih Kongresa  Srednjoevropskih zemalja koji su se održavali  u različitim zemljama  srednje Evrope u posljednjih nekoliko godina . U Beogradu , očekujemo učesnike iz Srbije , Hrvatske, Slovenije , Mađarske, Slovačke , Češke i Poljske kao i lekare , pogotovu  iz balkanskih zemalja poput Grčke , Crne Gore , Turske , Rumunije i Bosne i Hercegovine .
Cilj Kongresa je izgraditi mostove između istraživača , inovacija, novih ideja i tehnologija sa kliničkom svakodnevnom medicinskom praksom.

Kongres će biti organiziran u saradnji i pod pokroviteljstvom Evropskog Udruženja za hipertenziju ( ESH ) i Svetskog Udruženja za hipertenziju ( ISH ) . Organizatori tematskih predavanja iz pojedinih disciplina će biti istaknuti naučnici iz Srbije i Evrope , a program će se sastojati od plenarnih predavanja , usmenih prezentacija originalnih radova i poster prezentacija , koji naglašavaju nove trendove i naučna dostignuća na područiju visokog krvnog pritiska.

Nadamo se da će ovaj Kongres  biti  prilika za sve učesnike da se opet sretnu , upoznaju e bolje i napraviti nove kontakte za buduću saradnju .

Očekujemo Vas na Kongresu , i  radujemo vašem dolasku .

Dragan Lović                                                                     Renata Cifkova
Predsednik                                                        Odbor ESH za obrazovne delatnosti
Udruženje za hipertenziju Srbije

 

 

 
Liga za Hipertenziju / Hypertension League © 2009 • dizajn: City Marketing Centar