OPŠTE INFORMACIJE

V Kongres Udruženja za hipertenziju Srbije  održaće se u Arandjelovcu, Hotel Izvor od 28. Februara do 1.Marta 2016.

Službeni jezik
Službeni jezik Kongresa je Srpski .

Svečano otvaranje Kongresa
Svečano otvaranje Kongresa je u nedelju 28.februara 2016. u 19.30h. Nakon otvaranja biće organizovan  koktel dobrodošlice.

Registracija
Registracija učesnika je moguća preko on-line registracije.

Kotizacija
Cena kontizacije je 100,00 EUR-a u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.
Kotizacija obuhvata: Prisustvo svim sesijama i izložbenom prostoru, sertifikat, kongresnu torbu , bedž, prisustvo svečanom otvaranju i koktelu dobrodošlice.
Obrazac za registraciju na Kongresu mozete preuzeti sa sajta  www.smarttravelpco4.rs

Smeštaj učesnika
Rezervaciju smeštaja možete uraditi preko web sajta: www.smarttravelpco4.rs

SMART TRAVEL PCO
Baba Višnjina 24a, 11000 Belgrade, Serbia
Phones: +381 11 770 2184, 770 2522, Fax: 244 7524
Mobil: 381 63 25 20 24
e-mail: radmila.maricic@smarttravelpco4.rs
web site: www.smarttravelpco4.rs

Mesto održavanja Kongresa
Kongresni centar Hotel IZVOR ,Arandjelovac
Izložba farmaceutskih kompanija i medicinske opreme biće organizovana za vreme trajanja Kongresa

 
Liga za Hipertenziju / Hypertension League © 2009 • dizajn: City Marketing Centar