ČLANSTVO U ESH I ISH

Članstvo u UHS – ESH, ISH

Pristupnica

Članstvo u Evropskom Udruženju za hipertenziju
(European Society of Hypertension -ESH)

Udruženje za hipertenziju Srbije je redovni član Evropskog Udruženja za hipertenziju

(ESH) , stim u vezi svi članovi Udruženja za hipertenziju Srbije stekli su pravo da mogu da postanu i članovi ESH. Član ESH se postaje sa popounjenim obrascima koje možete naći naći na sajtu www.eshonline.org 

Osim popunjenih obrazaca potrebno je da priložite i dva pisma podrške koje izdaje predsedništvo Udruženja za hipertenziju Srbije.

Kandidovane aplikacije odobrava savet ESH .Izabrani kandidati dobijaju diplome na sastanku skupštine ESH koja se održava svake godine u toku godišnjeg kongresa ESH.

Članstvom u ESH dobijate mogućnost da uz plaćenu članarinu od 165 US dolara

( plaća se ESH-u) dobijete besplatan primerak Jurnal of Hypertension,svoju stranicu na sajtu ESH, kao i  mogućnost da postanete SPECIJALISTA ZA HIPERTENZIJU ESH,kao i niz drugih pogodnosti koje možete pročitati na sajtu ESH www.eshonline.org

 

Letnja škola ESH

Evropsko Udruženje za hipertenziju (ESH), svake godine organizuje letnju školu hipertenzije u septembru . Članovi Udruženja za hipertenziju Srbije imaju mogućnost da prisustvuju školi. Svake godine mogu se prijaviti dva kandidata iz Srbije.

Sve troškove oko učešća u školi snosi Udruženje za hipertenziju Srbije.

Pozivamo zainteresovane kanidate da do 1.aprila se prijave Udruženju za hipertenziju Srbije kako bi smo ih kandidovali za letnju školu ESH.

( više informacija na sajtu www.eshonline.org )

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Kandidat mora biti član Udruženja za hipertenziju Srbije
  2. Potrebno je da se bavi problemom arterijske hipertenzije i da je specijalista interne medicine
  3. Prednost imaju kandidati mladji od 40 godina
  4. Potrebno je priložiti biografiju sa sledećim podacima:
    • Podaci o kandidatu , sa adresom stanovanja i e-mail adrsom i telefonima
    • Spisak objavljenih radova
    • Profesionalo iskustvo, stečena zvanja, članstva u organizacijama i Udruženjima

Kandidati svoju dokumentaciju dostavljaju na ENGLESKOM jeziku na email: draganl1@sbb.rs

 

Advance course of Hypertension

Svake godine sredinom marta se organizuje i tzv. Zimska škola o hipertenziji  , u organizaciji ESH. Učešće u zimskoj školi imaju pravo svi članovi Urduženja za hipertenziju Srbije. Potrebno je da prijavu za zimsku školu podnesete do 1.novembra. na email: draganl1@sbb.rs

Za razliku od letnje škole troškove učešća u zimskoj školi snose kandidati sami , osim putnih troškova koje snosi Udruženje za hipertenziju Srbije. ( više informacija na sajtu www.eshonline.org )

 

Specijalisti za hipertenziju ESH

Kandidati za Specijaliste ESH , moraju biti članovi Udruženja za hipertenziju Srbije , kao i članovi Evropskog Udruženja za hipertenziju (ESH), poželjno je da su bili-e učesnici jedne od škola koje organizuje ESH, da aktivno učestvuju na godišnjim Kongresima ESH, kao i da su objavljivali radove iz oblasti hipertenzije.

Osim popunjene aplikacije za specijalistu, potrebno je da kandidate  podrži i preporuči Udruženje za hipertenziju Srbije.Uslove za specijaliste ESH možete videti na sajtu www.eshonline.org

 

Članstvo u Svetskom Udruženju za hipertenziju
(International Society of Hypertension -ISH)

Udruženje za hipertenziju Srbije je redovni član Svetskog Udruženja za hipertenziju

(ISH) , stim u vezi svi članovi Udruženja za hipertenziju Srbije stekli su pravo da mogu da postanu i članovi ISH. Član ISH se postaje sa popounjenim obrascima koje možete naći naći na sajtu www.ish-world.com 

Osim popunjenih obrazaca potrebno je da priložite i dva pisma podrške koje izdaje predsedništvo Udruženja za hipertenziju Srbije. Godišnja članarina iznosi 40 US dolara i plaća se ISH-u.

 

 
Liga za Hipertenziju / Hypertension League © 2009 • dizajn: City Marketing Centar