ISTORIJAT

Udruženje za hipertenziju Srbije je udruženje lekara koje okuplja stručnjake različitih oblasti medicine koji se bave problemom arterijske hipertenzije.

Udruženje za hipertenziju Srbije ( ranije Jugoslovenska liga za hipertenziju) je osnovana 1995.godine. Osnivač je bio Prof.dr Djordje Kozarević. Prvi predsednik Jugoslovenske lige za hipertenziju je bio Prof. dr Dragoslav Avramović od 1995 do 1996.g.

Nakon toga prdesednik je bio Prof. dr Maksimilijan Kocijančić u mandatu od 1996-2005.

Do sada je održano 5 simpozijuma o hipertenziji i Kongres Jugoslovenske lige za hipertenziju.

Udruženje za hipertenziju izdaje dva časopisa Jugoslovenski žurnal za hiperenziju i bilten Jugoslovenske lige za hipertenziju.

Jugoslovenska Liga za hipertenziju je članica Svetske lige za hipertenziju od 1996 g.

Nakon smrti Prof. dr M. Kocijančića predsednik Jugoslovenske Lige za hipertenziju je bio Prim dr Časlav Stošić od 2005 do 2008.

Juna 2008 Udruženje za hipertenziju Srbije je postalo član Evropskog Udruženja za hipertenziju a obnovilo je i svoje članstvo u Svetskoj ligi za hipertenziju Januara 2009.g

Na skupštini održanoj 16.Septembra 2008 Jugoslovenska liga za hipertenziju je promenila naziv u Udruženje za hipertenziju Srbije , donela novi statut Udruženja i izabrala novo rukovodstvo.

Ciljevi rada Udruženja za hipertenziju Srbije su:
- Okupiti stručnjake koji se bave problemom arterijske hipertenzije
- Predlagati mere za unapređenje i poboljšanje zdravstvene zaštite bolesnika s hipertenzijom
- Raditi na stručnom i naučnom usavršavanju lekara organizovanjem stručnih i naučnih skupova
- Vršiti kontinuiranu edukaciju lekara primarne zdravstvene zaštite
- Razvijati saradnju sa stručnim  i naučnim institucijama u Srbiji i inostranstvu

Na Skupštini Udurženja za hipertenziju Srbije održanoj 31.10.2010. u Beogradu usvojene su izmene i dopune statuta i usaglašene sa Zakonom o registraciji Udruženja. Skupština je jednoglasno usvojila predložene promene i verifikovala mandat postojećem rukovotstvu Udruženja.

Zapisnik sa skupštine
Rešenje APR
Statut Udruženja za hipertenziju Srbije

 
Liga za Hipertenziju / Hypertension League © 2009 • dizajn: City Marketing Centar